Skip to main content

Naturstig

Välkommen till natur- och kulturstigen på Ridön! En svindlande tur genom marker som vibrerar av 1600-tal. Stanna till där du vill - vid jätteken, i smedjan, vid varvet eller vid någon av alla de fina naturplatserna. Vandra, upptäck och njut längs en lång vindlande stig – i underskön natur. Du strövar genom en öbygd där 1600-talet fortfarande vibrerar i luften. Stanna gärna för ett dopp vid någon av bryggorna eller en fikapaus på Kurö Gårds sommarcafé.

Utmed stigen träffar du bland annat på jätteeken med dess fantastiska artrikedom. Visste du att en ek är värdträd för uppemot 1200 olika arter? Du passerar smedjan där svartmuskiga muskler spänts, svetten runnit och järnet formats till öbornas nyttoredskap. Vidare möter du skeppsvarvet där regalskepp byggts, lövängen med dess hasselbuskar och den stora gammelgranen med sitt myller av spindlar. För att nämna några av Ridöns alla besöksvärda platser längs stigen.

Börja vandringen var du vill 
Stigen slingrar sig runt öns mitt. Den har ingen given början eller slut, och du kan välja att vandra bara en del av den och åt vilket håll du vill.

Lätt att hitta – tydligt skyltat och väl uppmärkt 
Längs stigen finns det trevliga och informativa skyltar vid särskilt intressanta sevärdheter, naturmiljöer och kulturhistoriska platser. Natur- och kulturstigen följer befintliga vandringsleder och grusvägar. Vandringslederna är markerade med orange färg, oftast på träd, även där natur- och kulturstigen inte löper. Längs grusvägarna finns ingen markering.

Ridön är en del av Natura 2000 
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000. Under 2009 – 2014 pågår ett så kallat LIFE+ projekt på Ridön. Det innebär att EU delfinansierar de naturvårds- och informationsåtgärder som sker på den vackra Mälarön. Natur- och kulturstigen är ett exempel på detta.

Läs gärna mer om projektet på life-mia.se.