Skip to main content

Vår historia

Rederi Mälarstadens historia är intimt sammanflätad med Mälaren och dess sjöfart. Här följer därför ett svep genom historien fram till idag.

Ur Mälarens, sjöfartens och Rederi Mälarstadens historia 
Mälaren har sedan urminnes tider varit en betydelsefull vattenväg för transport av både passagerare och gods. Som mest tror man att det bodde nästan 500 människor på öarna i västra Mälaren.

Turerna med Elbafärjan blev allt populärare under 1920-talet 
Serveringar har det funnits på flera av öarna. Bland de mer kända är ön Elba i Västerås skärgård. Redan 1830 öppnades där servering av starka drycker, och man hade också kägelbanor och dansbana. Under slutet av 1880-talet stod ångslupen Märta, ägd av Spritbolaget, för transporterna till ön. Västerås stad löste dock in både ön och serveringen år 1899 för att få kontroll över alkoholdrickandet. År 1917 köpte staden Elbafärjan som några år senare hade blivit så attraktiv att hon förlängdes till dagens utseende för att rymma fler.

Västerås stad tog på 1960-talet över passagerarbåttrafiken 
I mitten på 1960-talet löste Västerås stad även in passagerarbåttrafiken med dåvarande Almö Lindö som körts till de idylliska sommarstugeöarna i Västerås skärgård, och tidigare även över Mälaren, sedan år 1937. Nya tidens krav på sjösäkerhet, miljö och fart gjorde att den modernare Silvertärnan af Westerås tog över trafiken år 1989.

2007 utökar Rederi Mälarstaden reseutbudet på Mälaren 
Efter mer än 100 år av kommunal drift av passagerarbåttrafiken med Västerås som hemmahamn övertog Rederi Mälarstaden AB trafiken med både Elbafärjan och Silvertärnan i maj 2007. Rederiet utökade utbudet redan april 2007 med taxibåten Diana som snabbt blev ett populärt inslag på Mälaren.

Säsongen 2008 ökades kapaciteten genom utbytet av M/S Silvertärnan mot M/S Havsörnen och M/S Sunnanvind med fyrdubblat antal platser.

Inför säsongen 2017 utökas rederiets flotta med nybyggd taxibåt för ö-trafik samt en omfattande utbyggnad och renovering av rederiets största passagerarfartyg M/S Havsörnen. 

Säsongen 2018 köps delar av Arboga Rederi upp med fartyget M/S Tor som sedan 1980-talet trafikerat Mälaren. Fartyget renoveras något och fortsätter trafiken på Mälaren.

Nu händer det ännu mera 
2022 bjuder på mer spännande båtresor än någonsin. Totalt har vi nästan 30 olika turer, upplevelsepaket, kryssningar och trafikerar hela Mälaren och Stockholms skärgård.